İşitme Kaybı Nedir Nedenleri Nelerdir?

Doğumdan önce ya da doğumdan sonra konjenital(doğumsal) , kazanılmış nedenlerle meydana gelen kulağın sesi duyma özelliğini tamamen ya da kısmen kaybetme durumuna işitme engeli , işitme kaybı denir.İşitme kaybı her yaşta ortaya çıkabildiği gibi yaş arttıkça risk giderek artmaktadır.İşitme kaybında erkekler kadınlara göre daha çok etkilenmektedir. Normal işiten yetişkin -10 ile 15 dB arası duyarken 15 dB den sonrası işitme kaybı olarak tanımlanır. 16-25 dB arası çok hafif derece , 26-40 dB hafif, 41-55 dB orta, 56-70 orta ileri 71-90 ileri 91 ve üzeri çok ileri derecede kayıp olarak sınıflandırılır.
İşitme kaybına neden olan birçok neden vardır. Bunlar doğumsal [ akraba evliliği , sendromlar ( down sendromu , charge, waldenburg…) ,atrezik kulak , malformasyonlar ,annenin hamilelik sırası ilaç kullanımı, fototerapi , küvez ,prematüre doğum , doğum ağırlığı ,doğum haftası…] olabilceği gibi doğumdan sonra meydana da gelebilmektedir . Doğumdan sonra meydana gelen sebepler arasında kafa travması , yüksek sese maruz kalma , gürültülü ortamlarda uzun süre çalışma, sinirlerde ya da işitsel yollarda tümör bası , steroid , antihistaminik ilaçlar , kemoterapiye uzun süre maruz kalma, metobolik hastalıklar( tansiyon, şeker…),orta kulakta kronik sıvı birikimi, meniere hastalığı, perfore zar ,viral veya bakterial enfeksiyonlar , ani işitme kaybı, sinir tutulumu, inme vb. sebep olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir