İşitme Kaybı Belirtileri Nelerdir?

İşitme kaybı olan bireylerde kayıp çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar değişim göstermektedir. Kaybın sınıflandırılması olduğu gibi belirtileri de kaybın derecesine göre değişiklik göstermektedir. İşitme kaybı çok hafif derecede olan bireylerde kaybı fark etmek diğer kayıplara göre daha zordur çünkü birey normal konuşmaları (50-60dB) sakin sessiz ortamda duymaktadır asıl farkı gürültülü ortamlarda anlar kelime kaçırmaya başlar ya da tekrar ettirme isteğinde bulunur. Onun dışında fısıltı sesleri , yaprak hışırtısı gibi sesleri de duymakta güçlük çeker. Hafif derecede kaybı olan bireylerde konuşma seslerini sakin ortamda duyar ama bazı sesleri kaçırır gürültüde anlamakta güçlük çeker sesleri ayırt etmekte zorlanır, fısıltı seslerini duyamaz. Orta derecede kaybı olan bireylerde karşılıklı konuşmalarda sessiz ortamlarda sorun yaşar tekrar ettirme , kelimeleri tamamlama yapar . Gürültülü ortamlarda konuşmaları anlamada ayırt etmede güçlüğü iyice artar. Orta- ileri derecede kaybı olan bireylerde İşitme cihazı olmadan karşılıklı konuşmaları anlamada güçlük çeker takip edemez iletişim problemleri yaşar. İleri derecede kaybı olan bireyler konuşma seslerini duyamaz Sadece çevredeki şiddetli sesleri duyar ( uçak gürültüsü, konser alanları..) . Çok ileri derecede kaybı olan bireylerde şiddeti çok yüksek olan sesleri duyabilir .
İşitme kaybının fizyolojik etkileri dışında bireylerde psikolojik etkileri de vardır İşitme kaybının derecesi arttıkça bireylerde iletişim kurma güçlüğü arttığı için depresyon , içe kapanıklık meydana gelmektedir ve bireyler erken zamanda işitme cihazı ile desteklenmediği zaman demans ve alzheımerın en büyük risk faktörü haline gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir