Cros – Bicros İşitme Cihazı Uygulaması

cros cihaz uygulaması

Cros Cihaz Uygulaması:

“Contralateral Routing Of Signals”ın kısaltmasıdır. “Seslerin kontralateralden yönlendirilmesi” anlamına gelmektedir. Tek taraflı işitme kayıplılarda kullanılan bir yöntemdir. Duymayan kulağın kepçesine bir mikrofon yerleştirilir. Normal duyan kulak kanalına ise bir hoparlör yerleştirilir. Mikrofonla hoparlör arasında kablolu veya kablosuz bağlantı kurulur. Böylece, duymayan tarafa gelen sesler, iyi duyan kulağa aktarılır.

Bicros Cihaz Uygulaması:

Bir kulakta orta derece veya daha fazla işitme kaybı, diğer kulakta ise çok hafif/hafif derece işitme kaybı bulunan asimetrik işitme kayıplı kulaklarda kullanılır. Daha iyi duyan kulağa normal işitme cihazı uygulanır. Kötü kulağa sadece mikrofon yerleştirilir. Mikrofon kaydettiği sesleri işitme cihazına gönderir. İşitme cihazı hem iyi kulakta akustik kazanç sağlar hem de kötü kulaktan gelen sesleri iyi duyan kulağa aktarır.

 

.

Tek taraflı işitme kayıplı hastalarda için iki ana zorluk vardır:

1- Başın Gölge Etkisi:

Ses başın bir yanından diğer yanına geçerken, şiddeti azalır. Bu azalma başın çapı ve verilen uyaranın frekansı ile ilişkilidir. Dalga boyu kafa çapından büyük olan ses dalgaları diğer tarafa geçebilirken, dalga boyu kafa çapından küçük olan ses dalgaları kafa tarafından yansıtılırlar. Bu nedenle diğer tarafa geçen enerjileri azalır. Çift taraflı işitme cihazı kullanılarak, bu etki hasta lehine değerlendirilebilir.

2- Gürültülü Ortamda Konuşmayı Anlama ve Ayırt Etme: Başın gölge etkisinden dolayı, belli bir yönden gelen ses kulaklar arasında zaman ve şiddet farkının ortaya çıkmasına sebep olur. Bu farklılık sonucu; bir taraftan konuşma sesi gelirken, diğer taraftan gürültü gelirse, iki taraflı cihaz kullananlar konuşma sesini tek tarafta cihaz kullananlardan daha iyi anlarlar.

 

Bir cevap yazın