İŞİTME CİHAZI DUYMAYI NASIL ETKİLER?

İŞİTME CİHAZI DUYMAYI NASIL ETKİLER?

İşitme kaybının rehabilitasyonu, işitme cihazlarından yararlanılması yoluyla sağlanmaktadır. İşitme cihazlarının temel çalışma prensibi, dış ortamdaki sesleri toplamak ve bu sesleri yükselterek kulağa iletmektir. Tedavisi mümkün olmayan işitme kayıpları için işitme cihazlarının kullanılması ile bireyler bir çözüme kavuşmuş olmaktadır. Bu bağlamda işitme cihazlarının, işitme problemi yaşayan bireylerin hayatlarını kolaylaştırıcı bir işleve sahip oldukları söylenebilir. İşitme cihazı kullanan bireylerin kullanmayan bireyler göre yaşam kalitesi daha yüksektir. Günlük yaşamda iletişimde konuşulanları duyma ve anlamada işitme cihazı sesleri yükselterek bireye büyük yarar sağlar. Gürültülü ortamlarda gürültüyü baskılayarak kişinin daha iyi duyabilmesine yardımcı olur. İlaveten bireyde işitme kaybının etkisiyle azalan lokalizasyon(ses kaynağına yönelme) becerilerinin iyileştirilmesini gerçekleştirir.

İŞİTME VE ALGILAMA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

İşitme, dış ortamdaki seslerin kulak tarafından duyulup beyne iletilmesidir. İşitsel algı ise havada ya da farklı yollarla işitilebilir frekans dalgaları yoluyla kulaklarımızdan ulaşan bilgileri alma ve yorumlama kabiliyeti olarak tanımlanabilir. İşitel algı sayesinde birçok gündelik aktivitede doğru bir biçimde ve çabucak yapılabilir. Çevremize rahatça uyum sağlayabilmemiz işitsel algı becerimizle yakından alakalıdır.

ALGILAMANIN DÜZELMESİ İÇİN NE YAPILMALI?

İyi bir algılama becerisi için iyi bir işitme gereklidir. İşitme kayıplı bireylerde işitsel yoksunluktan dolayı ilerleyen dönemlerde algılama becerilerinde bozukluk olabilmektedir. Algılama becerisindeki bozukluğun önüne geçebilmek için işitme kayıplı bireylere erken dönemde işitsel uyarandan yoksun kalmaması için iyi bir işitme cihazı gereklidir. Düzenli işitme cihazı kullanan bireylerde kullanmayan bireylere göre algı becerilerinde iyileşme görülmektedir. Algı becerisi bozulan işitme kayıplı bireyler biran önce işitme kayıplarına uygun iyi bir cihazla cihazlanmalı ve düzenli olarak işitme cihazlarını kullanmalıdır.

 

 

Bir cevap yazın